1980 - 1989

1980 - 1989

1989-1980

Изграждането на завода в Марторел започва през 1989 година.

През 1986, Volkswagen закупува 51% от акциите на SEAT през юни, като до края на годината увеличава делът си до 75%. Една от средносрочните цели на Volkswagen е да се изгради модерна фабрика, паралелно с Техническия център в Марторел.

SEAT започва да изнася автомобили за Европа, като първите продажби са реализирани в Холандия.