Share

Martorell, 21/12/2016.
SEAT успя да намали потреблението на енергия с 23,2% и потреблението на вода с 24,5% в производствените си процеси през последните пет години. И двата индикатора са част от стратегията ECOMOTIVE FACTORY, която стартира през 2011 г., насочена към оптимизиране на ресурсите и увеличаване ефективността и устойчивостта на трите завода на компанията (Martorell, Barcelona и SEAT Componentes). SEAT понастоящем е на път да изпълни предизвикателството да намали въздействието на производствените процеси върху околната среда с 25% - цел, определена за 2018 г.

Ефективността на процесите и устойчивостта бяха един от аспектите, които заслужиха специалната похвала за качество в наградата "Фабрика на годината" (Fabrik des Jahres), една от най-престижните съревнования в света на производствени компании. Тя оценява фабрики във всеки бизнес сектор, които се отличават с производителността, качеството, иновациите, цифровизацията и икономическата устойчивост, наред с други аспекти, като се има предвид тяхното представяне през последните три години и техните перспективи за следващите три години. Заводът Martorell получи петте специални посочвания  които придружават най-голямата награда.

Вицепрезидентът на SEAT за производството д-р Андреас Тостман изрази задоволството си от признанието: “Да бъдете възнаградени от "Фабрика на годината" е най-добрата гаранция за работата на целия екип на SEAT и нашия ангажимент за подобряване на показателите ни за качество и производителност, както и на екологичната ефективност”.

PQT strategy

Аспектите, които се оценяват за признаването, са свързани както с производството, така и с логистиката, качеството на работните условия, управлението на доставчиците и околната среда. Групата съдии подчерта PQT (Production, Quality, Team) стратегията, една инициатива, която стартира през 2012 г. с цел подобряване на производителността и качеството на производствените процеси на SEAT и реагиране на бъдещите предизвикателства в автомобилната индустрия.

В рамките на стратегията за PQT, SEAT е въвела мерки за намаляване използването на енергийни ресурси, повишаване качеството и подобряване на производителността. Всъщност през последните пет години SEAT засили своите проекти в областта на устойчивостта във всички сфери на дейност, включително производство, научноизследователска и развойна дейност, логистика и продажби.

В допълнение на намалената консумация на вода и енергия с 24.5% и 23.2% съответно, концентрациите на летливи органични съединения са намалели с 17.2%, отпадъците са намалели с 41.6%, а емисиите на CO2 са с 65.2% по-ниски. С всички подобрения SEAT се приближава, година по-рано от очакваното, до целта си да намали общото въздействие върху околната среда на производствените процеси с 25% до 2018 г. “Това показва, че стратегията на SEAT за производство, качество и устойчивост е на път” добави Тостман.

Усилията на SEAT за повишаване на ефективността и устойчивостта на производствените процеси са ясно видими в нейната подобрена производителност, както показват показатели като производствените разходи на превозното средство, които от 2012 г. до 2015 г. намаляха с 10,6%, или броят на произведени автомобили, които през последните пет години се  увеличиха с 17,2%.