Share

Martorell, 25/05/2016. – Човек отваря задната пасажерска врата на колата. След това я затваря. Слуша звука, който издава вратата. Отваря и затваря отново и повтаря операцията още два пъти. Когато е удовлетворен, записва бележка в таблета си. Междувременно на седалката на шофьора има жена. Тя превключва на къси светлини и излиза от колата. Продължава напред и проверява фаровете. Прави бележка в таблета. След това се връща в колата и включва дългите светлини. Излиза отново и преглежда светлината, преди да направи още бележки.

Това са само някои от действията, извършени от участниците в продуктовата клиника, потенциални клиенти, правещи оценка на интериора и екстериора на модел във фаза на разработка две години преди стартирането му. Целта на клиниката е да "идентифицира аспектите, които могат да бъдат подобрени на етап, в който все още имаме време да въведем някои модификации", обяснява Енрике Пастор, който отговаря за продуктовата стратегия и пазарни проучвания в SEAT.Между 300 и 500 души участват в клиниките, разделени на малки групи. Някои от тях обръщат специално внимание на текстурите: "Чувствам го меко", казва една жена, с ръце си върху волана. До нея седи човек, който подушва кожената тапицерия, за да оцени как мирише. Друг участник е на задната седалка, за да прецени колко място има за краката, докато четвъртият пробва консистенцията на възглавничките на седалките. И един пети в задната част на автомобила, за да провери капацитета на багажника: "толкова е просто", прошепва той. Всички участници се движат непрекъснато и следят частите от проучването на таблета си, преглеждайки колата като експерти.

Три клиники се извършват през трите години преди стартирането на нов модел. Първата тества жизнеспособността на концепцията; втората се фокусира върху продукта, а последната се занимава основно с търговското му позициониране. Всяка клиника е изключително полезна, тъй като в няколко случая са направени промени в модела в резултат на наблюденията на потенциални клиенти. Например, Енрике Пастор обяснява, че: "На един модел, който скоро ще започнем, беше открито, че мястото на шофиране е твърде ниско и са предприети необходимите мерки за повишаването му". Той продължи да казва, че "ако крайните резултати са изключително лоши, моделът може да бъде отложен". Въпреки това, той бързо посочва "това никога не се е случвало" в SEAT.