en:company:Code of Conduct BG/BG

Съответствие

Кодекс на поведение

Групата SEAT се застъпва за почтеност и прозрачност в бизнес културата с убеденост, че устойчив икономически успех може да бъде постигнат само чрез изпълнение на законовите изисквания.

Поради тази причина групата SEAT винаги е подчертавала необходимостта от уважително и честно поведение, което помага при спазването на съществуващите правила, принципи и ценности, предвидени в Кодекса за поведение.
Този код предлага насоки и помощ на служителите в тяхното ежедневие и в процеса на вземане на решения, като съдържа примери за по-добро разбиране. В допълнение, документът разкрива как да допринесе индивидуално за успеха на SEAT.
И накрая, групата SEAT насърчава своите доставчици и търговски партньори да се съобразяват с Кодекса за поведение в своите корпоративни политики.

Открийте го.

Освен това групата SEAT има Кодекс за поведение за своите бизнес партньори. Той разкрива очакванията на Volkswagen Group спрямо отношението и поведението на своите бизнес партньори към техните дейности, по-специално доставчици и търговски бизнес партньори. Изискванията в Кодекса на поведение за бизнес партньорите поставят основите на успешните професионални отношения между Volkswagen Group и нейните партньори.

Заявете тест драйв

Заявете тест драйв

Намерете дилър

Намерете дилър

Брошури и ценови листи

Брошури и ценови листи

Свържете се с нас

Свържете се с нас