en:company:Контакт с нас BG/BG

Контакт с нас

Въпроси?

Номера на рамата обикновенно се намира на таблото от страната на шофьра

Вашето мнение има значение.

Напишете съобщение тук.

Бихме искали да ви опознаем.

Поздрав

Данни относно защитата на вашите данни.

Data Controller:
Аутотехника ЕООД

Цели:
Ще използваме вашите данни, за да обработим вашето запитване и да се свържем с вас, така че да отговорим на вашето специфично запитване/справка/жалба.

Легитимация:
Като субект на данните, за тези цели е необходимо вашето съгласие.

Реципиенти:
За да управлявате вашата заявка, Аутотехника ЕООД  може да съобщи вашите лични данни на вносителя във вашата страна или на вашия сервиз SEAТ, когато е необходимо. Ако вашият вносител или сервиз SEAT се намира извън ЕС, това може да изисква международен трансфер на вашите данни.


Право на субектите на данни:
Имате право да откажете обработката на вашите данни, правото на достъп, коригиране и изтриване на вашите данни, както и други права, подробно описани в Политиката за поверителност. Моля, направете писмени искания на пощенския адрес: София, бул. Никола Вапцаров 53 или като изпратите имейл на customercare@seat.bg.

Допълнителна информация:
Допълнителна информация може да бъде открита в нашата Политика за поверителност.

Заявете тест драйв

Заявете тест драйв

Намерете дилър

Намерете дилър

Брошури и ценови листи

Брошури и ценови листи

Свържете се с нас

Свържете се с нас