en:company:Privacy Policy BG/BG

Политика за поверителност.

Чрез настоящата Политика за поверителност ние ви информираме за събирането, обработката и използването на личните ви данни чрез уебсайта www.seat.bg.

Кой е администраторът на лични данни?

Оператор на данните:

Аутотехника ООД
Адрес: София, бул. Никола Вапцаров 53

E-mail адрес:

customercare@seat.bg

Служител за защита на данните:

dataprotection@seat.bg

Как използваме вашите лични данни и каква е законовата основа за обработка на личните ви данни?

Аутотехника ООД ще обработва личните данни от предоставения от вас, както и други лични данни, до които Аутотехника ООД може да има достъп чрез използването на следните форми с целите, посочени във всеки случай:

1. Форма за контакт: Изпълняваме вашата заявка към формата за да се свържем с вас и да изпълним вашата конкретна заявка / запитване / рекламация.

Във връзка с формата „Свържете се с нас“, разположен в раздела за автомобили, основната цел е да използваме вашата заявка, за да предоставим информация за нашите продукти и услуги.

Правното основание за обработването на вашите лични данни чрез тези форми е вашето съгласие като субект на данните.

2. Форма дизелови двигатели: Изпълняваме вашата заявката за проверка дали вашият автомобил е със засегнат дизелов двигател на Volkswagen.

Правното основание за обработката на вашите лични данни е вашето съгласие като субект на данните.

На какви други получатели ще бъдат разкрити данните?

За Форма за контакт, разположени в раздела за автомобили и Формата дизелови двигатели, за да изпратите вашата заявка, Аутотехника ООД  ще съобщи вашите лични данни на Вносителя във вашата страна или на вашата сервиз на SEAT с цел да се свърже с вас и да отговори на вашите искания. Ако вашият вносител или сервизът на SEAT E се намира извън ЕС, това може да включва необходимо международно прехвърляне на вашите данни. Във връзка с формата за контакт с нас, където е необходимо, вашите данни могат да бъдат разкрити и на Вносителя или на СЕРИЯТА НА СЕМАТА във вашата страна.

Аутотехника ООД използва доставчици на услуги. Тези трети страни могат да имат достъп до вашите данни, но те винаги действат от наше име и за наша сметка, следвайки нашите инструкции и в никакъв случай не обработват вашите данни за собствени нужди.

От друга страна, във връзка със системата за подаване на сигнали, вашите лични данни ще бъдат достъпни само от трети лица, на които Аутотехника ООД е задължен да ги предоставя юридически или договорно, както и от компании в правния сектор и Volkswagen Group, на които Аутотехника ООД повери предоставянето на консултантски и консултантски услуги във връзка с управлението на канала от името на Аутотехника ООД до степента, необходима за предоставянето на тези услуги. В никакъв случай SEAT няма да извършва международни трансфери на вашите лични данни на трети страни или международни организации.

Колко дълго съхраняваме вашите данни?

Аутотехника ООД ще запази вашите лични данни за времето, необходимо, за да ви предостави отговор по отношение на вашата заявка, докато изтриването на вашите лични данни не е поискано от вас, както и през времето, необходимо за спазване на законови задължения, необходими във всеки отделен случай.

По отношение на личните данни, събрани с цел спазване на задължението за управление на жалбите чрез системата за подаване на сигнали, SEAT ще съхранява личните ви данни за времето, строго необходимо за решаване на целесъобразността на започване на разследване на предполагаемите факти и след като бъде решено, те ще да бъдат надлежно блокирани, за да се спазят съответните законови задължения във всеки случай. Във всеки случай личните ви данни ще бъдат изтрити в рамките на максимум три месеца от въвеждането им в канала за оплаквания, освен ако не се съхраняват, за да удостоверят функционирането на модела на Аутотехника ООД за предотвратяване на престъпления.

Право Съдържание
Достъп

Ако Аутотехника ООД е обработила вашите данни, можете да получите информация за това, както и да се консултирате за личните данни които се съдържат в архива на Аутотехника ООД.

Корекции

Можете да променяте личните си данни, когато те са неточни, както и да попълните тези, които са непълни.


Изтриване     

Можете да поискате вашите лични данни да бъдат изтрити .

Възражение

Можете да поискате личната ви информация да не се обработва. Аутотехника ООД ще спре да обработва данните, с изключение на убедителни законови причини или упражняване или защита на евентуални искове.

Ограничение на обработката

Можете да поискате ограничението за обработка на личните ви данни в следните случаи:
  • Докато се проверява възражението срещу точността на вашите лични данни;
  • Когато обработката на данни е незаконна, възразявате срещу изтриването на вашите данни и да поискате ограничаване на използването им;
  • Когато Аутотехника ООД не се нуждае от обработка на вашите данни, но те са ви необходими за претенции за защита;
  • Когато сте се противопоставили на обработката на личните ви данни за изпълнение на мисия от обществен интерес или за удовлетворяване на правен интерес, докато не е проверено дали законовите причини за обработването не надхвърлят вашите.

Преносимост

Можете да получавате в електронен формат личните данни, които сте ни предоставили, и тези, които са получени от договорните ви отношения със Аутотехника ООД, както и да ги предавате на друго лице.

За да упражните правата си, трябва да прикачите копие на личен документ или друг документ, който доказва вашата самоличност и ясно посочва правото, което искате да упражнявате. Можете да упражните тези права, като изпратите имейл до:

  • customercare@seat.bg - ако сте предоставили личните си данни чрез формата за контакт или формата за дизелови двигатели.

Упражняването на тези прва не се таксува.

Ако считате, че SEAT не е обработил вашите лични данни в съответствие с приложимите разпоредби, можете да подадете искане до Комисия за защита на личните данни https://www.cpdp.bg/
Заявете тест драйв

Заявете тест драйв

Намерете дилър

Намерете дилър

Брошури и ценови листи

Брошури и ценови листи

Свържете се с нас

Свържете се с нас