en:company:Software Info BG/BG

Информация за софтуера

Софтуер с отворен код

Информация относно софтуер с отворен код.

В рамките на разработката на своите продукти SEAT SA използва и софтуерни компоненти, които се разпространяват като така наречения софтуер с отворен код (OSS - Open Source Software). OSS е софтуер, който се предоставя безплатно от своите разработчици в рамките на съответните лицензионни условия (OSS лицензи) и може да се разпространява безплатно от неговите лицензополучатели, напр. SEAT SA.

Някои от приложимите лицензи изискват да предоставим на съответния лицензополучател лицензионни текстове, текстове за авторско право и в известна степен отворен код и други изискуеми материали от OSS-компонентите и, ако е приложимо, производните им дейности.

SEAT SA ще ви предостави текста на лиценза, отворения софтуерен код и материалите, необходими за OSS компонентите. Такова предоставяне ще се извърши в съответствие с условията на приложимите лицензи. Моля, изпратете имейл на customercare@seat.es и ние ще се свържем с вас.

В случай, че трябва да създадем и осигурум носител на данни, ще ви таксуваме с такса за обработка. Ще изчислим таксата за обработка въз основа на количеството компоненти на OSS. Ако поискате изходния код, ще можем да ви предоставим подробности за доставката.

Моля, свържете се с нас по имейл на customercare@seat.es, ако имате въпроси или коментари относно използването на софтуер с отворен код на SEAT SA в рамките на вашия продукт. Ще се върнем при вас възможно най-скоро.

Заявете тест драйв

Заявете тест драйв

Намерете дилър

Намерете дилър

Брошури и ценови листи

Брошури и ценови листи

Свържете се с нас

Свържете се с нас