en:company:Whistleblowing Channels BG/BG

Съгласие

Канали за подаване на сигнали

Групата SEAT се застъпва за култура на корпоративно съответствие, обвързвайки се както с вътрешното, така и с международното законодателство, както и с вътрешните разпоредби на компанията и на Volkswagen Group. Поради тази причина ние предоставяме на нашите клиенти, служители, бизнес партньори и трети страни следните точки за контакт:

Канал за обслужване на клиенти

Възникнали ли са проблеми със сервиза или дилър, от който сте закупили или при който сте ремонтирали колата си? Имате ли въпроси относно нашите автомобили или услуги?

При тези ситуации, ако трябва да отправяте оплаквания или запитвания, можете да се свържете с нашия екип за обслужване на клиенти по телефона 24 часа в денонощието от 9 до 20 часа (работни дни) или по електронна поща на (customercare@seat.es).

• Вътрешни обаждания: 900 504 868

• Международни обаждания: +34 937 086 750

• E-mail: seat-responde@seat.es

В допълнение, можете да се свържете с нас и като попълните формата от следния линк.

Канали за подаване на сигнали

Знаете ли за наличието на обосновани доказателства, които се отнасят за корупция или други възможни нередности, поведение, несъответстващо на нормите или поведение извън закона или принципите, изложени в нашия Кодекс на поведение, или правила, касаещи групата SEAT?

Вярваме, че прозрачността и доверието са от съществено значение за устойчивостта и дългосрочния успех на Компанията, затова групата SEAT предоставя своите Антикорупционни насоки (English version / German version), както и следните канали за подаване на сигнали. Ако подозирате нарушение на Кодекса за поведение или някакво сериозно нарушение на нормативната уредба в работната ни среда, можем да използваме системата за подаване на сигнали за групови сигнали, за да съобщим за това - или като дадете името си или анонимно. Тежките регулаторни нарушения значително вредят на репутацията или финансовите интереси на Volkswagen Group или на някоя от нейните компании от Групата.

Нашата система за подаване на сигнали се управлява, наред с други, от принципите на справедливост, презумпция за невинност, пропорционалност и защита на информатора. Получената информация ще се обработва, като се гарантира максимална поверителност.

Тази система за подаване на сигнали е достъпна за служители, бизнес партньори и други заинтересовани трети страни. Те могат да съобщят за наличието на нередности или нарушения чрез следните канали.

Местни канали за подаване на сигнали

TRANSPARENCIA

TRANSPARENCIA@SEAT.ES

Transparencia@seat.es се управлява вътрешно от отдела за съответствие и интегритет на SEAT. За въпроси относно работата на този канал можете да се свържете по телефона (+34 900 103 220).

МЕСТНИЯТ ОМБУДСМАН

Освен да влезете в контакт чрез transparencia@seat.es можете да се обърнете към нашия местен омбудсман, чрез който лицата, подаващи сигнали, могат да изпращат съвети.

Нашият местен омбудсман д-р Дейвид Веласкес е съдия в отсъствие, независим адвокат и доктор по право, който е назначен заради своя богат професионален опит. Той е обвързан от клетвата за професионална тайна да пази строго в анонимност на самоличността на информаторите, ако това се изисква, и да третира предоставените данни при най-строга поверителност.

Можете да се свържете с нашия местен омбудсман по телефон или по електронна поща:

·         Teл.: +34 609 665 001

·         E-mail: david.velazquez@miombudsman.es

VW Group канали за подаване на сигнали

ПЛАТФОРМАТА BKMS

Имате възможност да използвате интернет базирана комуникационна платформа, за да се свържете с Централната служба за разследвания на VW Group и да съобщавате за съмнителни действия или нередности, да обменяте документи и да провеждате диалог с адвокатите чрез отделна пощенска кутия. Тази система е поверителна и защитена. Лицата, подаващи сигнали, могат да решат сами дали искат да дадат имената си. По този начин се гарантира поверителност. Можете да получите достъп чрез следния линк и да изберете от дясната страна на горната част желания език:

https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=22vwgroup16

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

Можете да влезете в контакт с Централната служба за разследвания на Volkswagen Group по ел.поща:

io@volkswagen.de

Моля, обърнете внимание, че лични и проследими данни, като например IP адрес, могат да бъдат изпращани индиректно при изпращане на имейл. Тези данни могат да разкрият самоличността на подателя. Това се отнася и за имейл акаунти, създадени специално за тази цел.

ТЕЛЕФОН

Можете да влезете в контакт с Централната служба за разследвания на Volkswagen Group посредством следния номер:  +800 444 46300.

ПОЩЕНСКИ АДРЕС И ЛИЧНО

Пощенски адрес:      Investigation Office
                                   Box 1717
                                   38436 Wolfsburg (downtown)
                                   Germany

Лично:               Investigation Office
                                   Porschestraße 1
                                   38440 Wolfsburg (downtown)
                                   Germany

Моля, уговорете си час за среща предварително посредством мейл на io@volkswagen.de.

ОМБУДСМЕНИ НА VOLKSWAGEN GROUP

Д-р Райнер Бюхерт и Томас Рорбах, външните омбудсмани, назначени от Volkswagen Group, действат като специален съветник за приемане на доклади за потенциални законови или вътрешни нарушения на разпоредбите или друг вид поведение в ушърб на Групата и за преразглеждането му по отношение на правдоподобност и основателност. При необходимост те се консултират с подателя на сигнала. И накрая, те препращат цялата информация, която е била съгласувана с лицата, подаващи сигнали, на Централната служба за разследвания на VW Group за по-нататъшна обработка.

Цялата информация се третира като поверителна и информаторът решава дали иска да защити своята самоличност спрямо VW Group. Омбудсманите, назначени от Групата, гарантират, че докладите от лица, подаващи сигнали за нарушения, които не желаят да бъдат идентифицирани от VW Group, се предават анонимно.

Ако искате да се свържете с омбудсмана на VW Group, можете да неговите данни за контакт, както и подробна информация на следната начална страница:

http://www.ombudsmen-of-volkswagen.com/

За повече информация относно системата за подаване на сигнали на VW Group:

http://www.volkswagenag.com/en/group/compliance-and-risk-management/whistleblowersystem.html#

Информация относно правилата за защита на данни

Оператор на данните: SEAT, S.A. +info

Цели на обработката: да управлявате жалбата, която може да сте подали чрез канала за подаване на сигнали, и да предприемете необходимите дисциплинарни или законови мерки. +info

Правна база за обработка на тези данни: Законният интерес на SEAT. Правно задължение за управление на жалбите. +info

Права: Можете да упражнявате законните си права за достъп, поправка, както и други права, както е описано в раздела Допълнителна информация. Можете да упражнявате правата си на имейл адреса:transparencia@seat.es. +info

Допълнителна информация: можете да се консултирате с допълнителната информация за защита на данни тук

Заявете тест драйв

Заявете тест драйв

Намерете дилър

Намерете дилър

Брошури и ценови листи

Брошури и ценови листи

Свържете се с нас

Свържете се с нас