en:company:Какво е WLTP? BG/BG

Отдаденост на ефективността

WLTP – Нов стандарт.

Новата Worldwide harmonised Light vehicles Test Procedure измерва разхода и CO2-емисиите.

Произход

Правна информация.

ЕС определи период, през който трябва да се прилагат всички правни и технически промени. Първият акт за WLTP е създаден, за да започне въвеждането на тези промени.

Следващата стъпка към консолидиране на WLTP в Европа е вторият акт на WLTP, който изменя Директива 2007/46 / ЕО на Регламент (ЕО) 692/2008 на Европейския парламент и на Комисията и Регламент (ЕС) 2017/1151 на Комисията от на Съвета.

Вторият акт за WLTP влиза в сила от 01.01.19 г. за нови модели автомобили и на 01.09.2019 г. за всички автомобили. Той включва регулиране на новите технически концепции и актуализации на теста, като например Real Driving Emissions (RDE), Evaporation Test (EVAP), In Service Conformity (ISC) и Fuel Consumption Monitoring (FCM), които са обяснени в този документ, както и друга подходяща информация за това какво включва WLTP.

Поглед отблизо

Основни фактори при теста.

Аеродинамика

Колкото по-аеродинамичен е един автомобил, толкова по-малко въздушно съпротивление има той и толкова по-малко гориво изразходва. Промените по аеродинамиката на автомобила могат да съдействат за неговата ефективност в дългосрочен план.

Съпротивление при търкаляне

Съпротивлението при търкаляне намалява ефективността чрез деформация на гумите. Ето защо е важно да бъдат проектирани гуми, които да бъдат максимално ефективни.

Maса

Тежките неща изискват повече енергия, за да се движат. По-лекият автомобил осигурява по-добра горивна ефективност и по-добра управляемост.

Icon card

Аеродинамика

Колкото по-аеродинамичен е един автомобил, толкова по-малко въздушно съпротивление има той и толкова по-малко гориво изразходва. Промените по аеродинамиката на автомобила могат да съдействат за неговата ефективност в дългосрочен план.

Icon card

Съпротивление при търкаляне

Съпротивлението при търкаляне намалява ефективността чрез деформация на гумите. Ето защо е важно да бъдат проектирани гуми, които да бъдат максимално ефективни.

Icon card

Maса

Тежките неща изискват повече енергия, за да се движат. По-лекият автомобил осигурява по-добра горивна ефективност и по-добра управляемост.

По-висок стандарт

Това, което трябва да знаете.

Всичко е в точността и уместността. Същият тест се прилага за много различни методи по целия свят. Това е една от най-големите промени в автомобилната индустрия.

Постижения

По-реалистични цикли на шофиране

Процедура

По-стриктна настройка на автомобила и анализ 

Подробностите

Вземане предвид на допълнителното оборудване.

Прецизност

По-точни температури

Тестови процедури

WLTP тестът обяснен.

Real Driving Emissions (RDE)

Измерване на вредни емисии (NOx и фини прахови частици (PM)) на стенд и в реални условия на шофиране.

Тест за изпаряване (EVAP)

Тест за „дишане на резервоара“ в херметичните камери за измерване на емисиите от резервоара и компонентите на двигателя в близост до двигателя при 48-часов тест.

Мониторинг на разхода на гориво (FCM)

Отклонението на стойностите в теста WLTP между изпитателния стенд и показанието на автомобила (FCM) не може да надвишава 5%.

В съответствие с обслужването (ISC)

Разширяване на условията за тестване по WLTP чрез изпитания на употребявани автомобили на най-малко 15 000 км и 6 месеца (максимум 100 000 км и 5 години).

Icon card

Real Driving Emissions (RDE)

Измерване на вредни емисии (NOx и фини прахови частици (PM)) на стенд и в реални условия на шофиране.

Icon card

Тест за изпаряване (EVAP)

Тест за „дишане на резервоара“ в херметичните камери за измерване на емисиите от резервоара и компонентите на двигателя в близост до двигателя при 48-часов тест.

Icon card

Мониторинг на разхода на гориво (FCM)

Отклонението на стойностите в теста WLTP между изпитателния стенд и показанието на автомобила (FCM) не може да надвишава 5%.

Icon card

В съответствие с обслужването (ISC)

Разширяване на условията за тестване по WLTP чрез изпитания на употребявани автомобили на най-малко 15 000 км и 6 месеца (максимум 100 000 км и 5 години).

Новите стойности за разхода - FAQ


NEDC ("New European Driving Cycle") се отнася за тест на изпитателен стенд, който се използва в цяла Европа от 1992 г. за измерване на емисиите на отработени газове и разхода на гориво на леки и лекотоварни автомобили.
NEDC е заменен от глобално стандартизирания WLTP ("Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure"). Новият метод има за цел да измерва консумацията на гориво по-реалистично и се основава на модифициран тестов цикъл с по-строги спецификации за изпитване.
В допълнение към WLTP, емисиите в Европа трябва да се определят в съответствие с процедурата за изпитване RDE ("Real Driving Emissions") чрез извършване на измерванията на пътя.

Докато при WLTP се използва 30 минути шаси динамометър при стандартизирани условия, RDE тестът се провежда по обществени пътища. При измерването в RDE се използва маршрутна комбинация с произволно ускорение и намаляване, което отнема между 90 и 120 минути.

От септември 2017 г. преминаването към WLTP и RDE става поетапно. От септември 2018 г. процедурата за тестване на WLTP ще бъде задължителна за всички новорегистрирани автомобили, както и намаляването на фините прахови частици в RDE. От септември 2019 г. допълнителна пределна стойност на RDE за азотни оксиди (NOx) ще бъде задължителна за всички нови регистрации.

Стойностите, определени чрез метода за тестване на WLTP, са предназначени да отразяват по-реалистично разхода и емисиите на CO2 и отработените газове. Това може да означава, че трябва да се отчита по-висок разход на гориво и емисии на CO2 за автомобили с двигатели с вътрешно горене. Индивидуалният избор на двигател и допълнително оборудване също ще повлияе на разхода на гориво и нивата на CO2. В зависимост от националното законодателство това може да доведе и до по-високи данъци заради CO2.

От септември 2018 всички модели SEAT ще бъдат конвертирани успешно по тестовата процедура WLTP.

Заявете тест драйв

Заявете тест драйв

Намерете дилър

Намерете дилър

Брошури и ценови листи

Брошури и ценови листи

Свържете се с нас

Свържете се с нас