en:company:Quality Policy BG/BG

SEAT S.A., Политика за качеството

“Ние сме SEAT, ние сме страстни перфекционисти”


SEAT е динамична марка с младежки дух. Ние разработваме и произвеждаме надеждни и отлични автомобили. Основната движеща сила на екипа е да ентусиазираме и надвишаваме очакванията на нашите клиенти. Всички организационни области са ангажирани с постигането на тези стратегически цели:

Основната ни мотивация е да постигнем по-високо качество от нашите конкуренти по отношение на надеждността и усещането за качество, надвишаващи очакванията на клиентите на вътрешните и външните пазари в пазарните сегменти, на които се конкурираме.

Ефективността на процеса гарантира постигането на целите и оптималното използване на ресурсите.

Обучението и обменът на знания гарантират непрекъснатото развитие на всички служители. Нашият персонал определя до голяма степен качеството на продукта и успеха на компанията.

Нашата екологична и социална отговорност е от ключово значение за изграждането на доверие, повишаването на доверието в нас и подобряването на имиджа на нашата марка. Нашите взаимоотношения с доставчици, дилъри, акционери и други организации осигуряват стабилен и печеливш бизнес за всички заинтересовани страни.

Всички служители на всички нива в йерархията мислят и действат в рамките на установените процеси и по този начин допринасят в контекста на своите отговорности за постигане на корпоративните цели.

Нашата цел е да се разграничим от конкурентите, като предлагаме иновативни, ефективни и лесни решения за мобилност, които ни водят към това да бъдем уникални в автомобилната индустрия.

Заявете тест драйв

Заявете тест драйв

Намерете дилър

Намерете дилър

Брошури и ценови листи

Брошури и ценови листи

Свържете се с нас

Свържете се с нас