Правна политика

За АУТОТЕХНИКА ООД

Аутотехника ООД е българска компания, със седалище София, бул. Никола Вапцаров 53, БУЛСТАТ 831246029, E-mail: customercare@seat.bg.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Настоящите Условия за ползване регулират използването (включително и достъпа) на уебсайта на Аутотехника ООД, както и на цялото налично съдържание и услуги. Всяко лице, осъществяващо достъп до уебсайта ще се счита за „Потребител“ и винаги ще приема изрично, автоматично и доброволно Общите условия за ползване при осъществяване на достъпа, както и Специални условия, ако такива са приложими.

Аутотехника ООД запазва правото си да променя структурата и дизайна на уебсайта, да изменя услугите, съдържанието и/или правилата за използването на уебсайта едностранно, по всяко време и без предизвестие.

Всяка информация, свързана с Аутотехника ООД (устройство и цени на продукти, услуги, оферти, промоции, кампании, корпоративни детайли и т.н), които са публикувани или разпространени в други уебсайтове, имейли или форуми ще се разглеждат като обвързващи и истинни само ако Аутотехника ООД изрично е потвърдила тази информация.

Данните и информацията в този уебсайт може да се отнася до версии и модели, които не могат да бъдат поръчани, тъй като те са прототипи, демо-версии или модели, които вече не се произвеждат. Техническите специфики, изображенията, оборудването на моделите и всяка друга информация могат да бъдат променени без предизвестие, в резултат на непрекъснатото подобряване на продуктите на Аутотехника ООД.

Потребителят потвърждава и доброволно и изрично приема, че използва сайта на собствена отговорност по всяко време.

Потребителят се задължава да използва уебсайта, услугите и съдържанието му добросъвестно, без да нарушава действащото законодателство, добрите нрави или обществения ред. Забранено е използването на уеб страницата за незаконни или зловредни цели срещу Аутотехника ООД или трета страна.

Използвайки уебсайта, Потребителят се задължава да не действа по начин, накърняващ имиджа, интересите или правата на Аутотехника ООД или трети страни. Потребителят се задължава и да не извършва действия, които могат да повредят или претоварят уебсайта на Аутотехника ООД, или които могат да възпрепятстват по какъвто и да е начин нормалната употреба на гореспоменатата уеб страница.

Аутотехника ООД осъществява достатъчно разумно мерки за сигурност за да установи наличието на вируси. Въпреки това, Потребителят трябва да е наясно, че съществуващите мерки за сигурност в интернет не са изцяло надеждни и затова, Аутотехника ООД не гарантира липсата на вируси или всякакви други елементи, които могат да предизвикат промени в компютърната система на Потребителя (софтуер и хардуер) или на неговите/нейните електронни документи и файлове, съдържащи се в такива системи.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Текстовете, картините, звуците, анимациите, видеата и всякакво друго съдържание, което е част от уебсайта е изключителна собственост на Аутотехника ООД и/или SEAT ES или на трети страни, които са лицензирани или упълномощени от Аутотехника ООД за тяхното използване.

Всички лога, търговски марки и промишлени дизайни, които се появяват на уеб страницата попадат в обхвата на регистрираното от Аутотехника ООД и/или SEAT ES право на интелектуална и индустриална собственост.

Настоящите условията за ползване не бива да се тълкуват като приписващи права, свързани с интелектуалната собственост върху уебсайта или върху някоя от неговите части. Забранява се извършването на всякакво разкриване, използване, предаване, разпространение, възпроизвеждане, преобразуване, публично комуникиране, предлагане, извличане или препращане по какъвто и да е начин, изцяло или частично, в каквато и да е форма на части от уебсайта, принадлежащи на Аутотехника ООД и/или SEAT ES без предшестващо и изрично писмено съгласие на компанията, освен ако е посочено друго или ако се извършва за частни цели и не противоречи с правата, предоставени на Компанията в съответствие с действащото законодателство.

ПРОДУКТИ И ЦЕНИ

Въпреки, че Аутотехника ООД прави всичко възможно информацията съдържаща се на уебсайта да е актуализирана и точна, тази информация трябва да се приема за примерна и не е подробна и конкретна информация относно продукти и услуги, които се съдържат на гореспоменатия уебсайт. Поради това, тази информация може да бъде обект на промени и не е целесъобразно да се възприема като оферта, промоция или маркетинг на продукти или услуги, свързани с Аутотехника ООД или с нейната Официалната Мрежа.

Посочените цени на уебсайта трябва да се приемат като продажни цени (валидни за България), включително приложимото ДДС, регистрационни и транспортни такси. Трябва да се има в предвид обаче, че в зависимост от това, в кое населено място превозното средство ще бъде регистрирано, таксите могат да варират в съответствие с местните разпоредби и затова крайната продажна цена също може да се различава.

Официалната Мрежа на SEAT е на Ваше разположение за да предостави подробна информация за цялата гама от продукти и услуги, съдържащи се в уебсайта както и за да осигури по-прецизни данни, които да задоволят нуждите Ви.

Изображенията и цветовете на показаните бои може да не съответстват с реалния обхват на продуктите, продавани от Аутотехника ООД и Официалната Мрежа.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА И ГАРАНЦИИТЕ

Аутотехника ООД не носи отговорност за повреди, засягащи неговия сървър или комуникационните мрежи, нито за проблемите, произтичащи от неправилното функциониране на неоптимизирани версии на уеб браузъри.

Който посещава уебсайта е изцяло отговорен за достъпа до този уебсайт и за всякаква употреба на съдържащата се в него информация. Аутотехника ООД не носи отговорност за каквито и да било последици или щети, които могат да възникнат от такъв достъп или използване на информацията. Аутотехника ООД не носи отговорност за грешки в сигурността или щети, които могат да бъдат причинени на компютърната система (хардуер и софтуер), файловете или документите на Потребителя като резултат от вируси на компютъра, използван за достъп до съдържанието и услугите на уебсайта, поради неизправност на браузъра или използването на негова остаряла версия, поради прекъсвания и смущения в електронната система или по причини, които са извън контрола на Компанията.

Аутотехника ООД си запазва правото да откаже достъп на Потребител при наличие на каквито и да е признаци, че употребата на предлаганите услуги се прави по измамен начин както и да предприеме съответните правни действия за да защити интересите си. Аутотехника ООД има право да преустанови временно и без предупреждение достъпа до уеб страницата по повод поддръжката, актуализацията или подобряването й.

ПРЕПРАТКИ КЪМ ДРУГИ УЕБСАЙТОВЕ

За Ваше удобство този уебсайт съдържа препратки към други уеб страници, които могат да прилагат различна политика за поверителност. При никакви обстоятелства лични данни няма да бъдат обменяни с такива външни уебсайтове. Аутотехника ООД не носи отговорност за съдържанието или други аспекти, свързани с уебсайтове, които принадлежат или се управляват от трети страни, дори и те да са част от СЕАТ Групата.

ПОЛИТИКА ОТНОСНО ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ ПОЛУЧЕНА ЧРЕЗ УЕБСАЙТА

Чрез формуляри/образци

Без да се засяга това, което е предвидено във всеки от формулярите на уебсайта, когато Потребителите предоставят личната си информация, те изрично упълномощават Аутотехника ООД да обработва тази информация за специфични цели. Аутотехника ООД ще включи предоставената от Потребителя информация в свой собствен файл. Комисия за защита на личните данни е надлежно информирана за споменатия файл и за целите, описани във всеки случай.

Потребителят може да упражни своето право на достъп, коригиране и отменяне на тези данни чрез писмено съобщение, адресирано до Аутотехника ООД, отдел „Обслужване на клиенти“ (бул. Н. Вапцаров 53, София) или изпращайки имейл на следния адрес: customercare@seat.bg.

Чрез „бисквитки“

Потребителят е уведомен, че този уеб сайт използва „бисквитки“. „Бисквитките“ са малки текстови файлове, които са инсталирани на браузъра на компютъра на Потребителя за да записват неговата/нейната активност. Те изпращат анонимни идентификатори, които ще се съхраняват на този компютър за да може сърфирането да се осъществява по много по-лесен начин, например позволявайки на Потребителите, които вече са се регистрирали да имат достъп до услугите, промоциите и съдържанието, запазени изключително за тях, без да се налага да се регистрират при всяко ново посещение на уебсайта. Те могат да се използват и за измерване на посетителите, трафика и навигационни параметри, времеви сесии и/или проследяване на броя на влизанията в уеб сайта.

Аутотехника ООД се стреми да гарантира установяването на подходящи механизми за да получи упълномощаване от Потребителя за да инсталира необходимите „бисквитки“. Въпреки това, трябва да се вземе в предвид, че в съответствие със законодателството, трябва да се разбира, че: (i) Потребителят е дал своето съгласие ако конфигурацията на браузъра бъде променена и това деактивира ограниченията, предотвратяващи влизане на „бисквитките“ и (ii) посоченото съгласие не е необходимо за инсталиране на тези „бисквитки“, които са задължителни за предоставянето на услуга, която е била изрично изискана от Потребителя (чрез предишна регистрация).

Въпреки това, изключването на бисквитките може да промени ефективността на уебсайта. Моля прочетете инструкциите относно Вашия браузър за повече информация. Възможно е някои от „бисквитките“, използвани в този уебсайт да не са свързани с Аутотехника ООД. Това се дължи на факта, че някои страници от съдържанието на уебсайта представят съдържание от други уебсайтове, принадлежащи на трети страни (например YouTube видео). Аутотехника ООД не може да контролира конфигурацията на такива „бисквитки“, тъй като гореспоменатото съдържание принадлежи на друг уебсайт. Трябва да направите справка с уебсайтовете на посочените трети страни за да получите информация ако обмисляте промяна във Вашите настройки относно „бисквитките“. Въпреки гореспоменатото, Потребителят може да настрои браузъра си така, че да бъде уведомен за получаването на бисквитки и да предотврати инсталирането им в системата1.

IP адреси и сигурност

Сървърите на уеб сайта автоматично откриват IP адреса и името на домейна, използвани от Потребителя. IP адресите представляват автоматични номера, зададени на компютър, когато се свързва с интернет. Цялата тази информация се записва във файл на сървъра, който е надлежно регистриран и позволява по-нататъшна обработка на данните.

Уебсайтът използва методи за защита на информацията като защитни стени, процедури за контрол на достъпа и криптографски механизми за да се предотврати неоторизиран достъп до данните. За постигане на тази цел, Потребителят приема, че СЕАТ получава данни, предназначени за удостоверяването на контрола на достъпа.

Лични данни

Взети са всички мерки за безопасност, от технически и организационен характер, за да се осигури защитата на Вашите лични данни и да се предотврати тяхното изменение, загуба или неоторизиран достъп, като се има предвид видът на съхранените данни и рисковете, на които те са изложени, в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Отговорност за блогове или форуми

Аутотехника ООД предлага на Потребителите възможността да оставят коментари и да изпращат снимки, които да бъдат включени в съответните секции. Публикуването на коментари и/или снимки е предмет на настоящите Условия за ползване. Моля, използвайте тези услуги само ако напълно се съгласявате с настоящите условия.

Лицето, което публикува коментари и/или изпраща снимки е единственият, който отговаря за тях. Коментарите и/или снимките не възпроизвеждат мнението на Аутотехника ООД и Компанията не взима отношение по тези въпроси. Аутотехника ООД не носи отговорност за грешки, неточности или нередности на коментарите и/или снимките, публикувани на форума. По същия начин, Аутотехника в никакъв случай няма да носи отговорност, освен ако друго не е оказано в действащото законодателство, за вреди и щети, които могат да възникнат в резултат на публикуването на коментари и/или снимки във форума или във всеки друг раздел на уебсайта, където подобни услуги са позволени.

Потребителят, който публикува текстове и/или изображения прехвърля на Аутотехника ООД правата относно възпроизвеждането, използването, разпространението им и всякакви други дейности, свързани с тях по какъвто и да е начин. Потребителят специално прехвърля посочените права относно мястото на текста и/или изображението на уебсайта на Аутотехника ООД така, че и други Потребители на уебсайта да могат да имат достъп до тях.

Потребителят, който предоставя материал декларира, че притежава необходимите права, свързани с тези текстове или изображение и съответно гарантира, че има изискуемите права и оторизации от автора или собственика на гореспоменатите текстове и/или изображения, за да може Аутотехника ООД да използва тези материали посредством уебсайта. В случай, че не е напълно сигурен, че притежава необходимите права за да ги прехвърли на Аутотехника ООД, Потребителят се задължава да го окаже изрично.

Аутотехника ООД не носи отговорност, освен ако друго не е посочено в действащото законодателство, за вреди и щети, които могат да възникнат в резултат на употреба, възпроизвеждане и разпространяване на текстове и/или изображения, които са интелектуална собственост на трети страни, когато Потребителят не е изискал разрешение за използването им. В този случай Потребителят приема, че е единственият, който носи отговорност за всякакви претенции от трети страни, които притежават права, свързани със споменатите текстове и/или изображения.

Аутотехника ООД си запазва правото да използва прехвърлените изображения в изложения, каталози или подобни публикации, независимо дали на физическа, дигитална или друга мултимедия, позволяваща възпроизвеждане, разпространение и/или обществени съобщения. Също така Аутотехника си запазва правото да премахне едностранно коментари и/или изображения, включени във форума или в който и да е друг раздел на уебсайта, когато Компанията сметне за уместно. Аутотехника ООД не носи отговорност за информация, изпратена от Потребителя, когато не знае, че тази информация е незаконна или вредна за стоките или правата на трети страни, които е вероятно да потърсят обезщетение. Ако в определен момент Аутотехника ООД съзнава, че притежава данни като тези, споменати по-горе, Компанията се ангажира да направи усилие да премахне или да направи невъзможен достъпа до такова съдържание.

В случай, че искате да предявите претенция, свързана с включеното съдържание във форума или в други раздели на уебсайта, може да го направите на следния имейл адрес: customercare@seat.bg.

Отговорност относно достъпа до социални мрежи

Аутотехника ООД не поема отговорност относно информацията, което се съдържа в социалните мрежи, до които Потребителят има достъп чрез уебсайта, тъй като тези мрежи имат свои собствени политики за поверителност, които са отвъд контрола на Компанията.

Аутотехника ООД е освободена от общата отговорност за правилното функциониране на такива мрежи, истината и законността на съдържанието или информацията, която може да бъде достъпна и за всяка вреда, която може да бъде причинена на Потребителя при използване на такива данни.

1 Ако използвате Microsoft Internet Explorer, от опциите на меню Tools, изберете Internet Options и след това Privacy.

Ако използвате Firefox, на Mac в опциите на меню Preferences, изберете Privacy и ще получите достъп до секцията Show cookies, на Windows в опциите на меню Tools, изберете Options след това Privacy и тогава, Use customs setting for history.

Ако използвате Safari, в опциите на меню Preferences, изберете Privacy.

Ако използвате Google Chrome, в опциите на меню Tools, изберете Options (Preferences на Mac) след това Advanced и тогава, Setting, Contents в секцията Privacy и накрая изберете Cookies в диалога Content settings.

БЕЛЕЖКИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Вписването на невярна или непълна информация в нашите формуляри може да ни попречи да се свържем с Вас. За да се избегне тази ситуация, всички лични данни или друга информация, която предоставяте трябва да бъде точна и актуална. Аутотехника ООД е упълномощена да обработва такива данни при описаните по-горе условия.

Потребителят гарантира, че информацията, материалите или коментарите, които не се състоят от негови лични данни, но са предоставени на Аутотехника ООД не нарушават правата на интелектуалната собственост на трети страни, нито други правни разпоредби. Такива данни ще се считат за прехвърлени в полза на Аутотехника ООД и няма да бъдат разглеждани като конфиденциални. Аутотехника ООД си запазва правото да ги използва както смята за подходящо.

ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ЮРИСДИКЦИЯ

Всички спорове и искове възникнали от тълкуването или изпълнението на тези Условия за ползване следва да бъдат уредени по българското законодателство и ще бъдат разглеждани пред българските съдилища.

©2017 Аутотехника ООД. Пълното или частичното възпроизвеждане е забранено. Всички права са запазени.

ЗА КОНТАКТ С ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА СЕАТ

БЪЛГАРИЯ
АУТОТЕХНИКА ООД
БУЛ. НИКОЛА ВАПЦАРОВ 53
СОФИЯ 1407
БЪЛГАРИЯ