en:SEAT for Business:Contact Us BG/BG

Свържете се нас

Интересувате се от флиит услугите на SEAT?

За повече информация за решенията на SEAT за бизнес, моля попълнете информацията за вас. Ще се свържем възможно най-бързо.

Попълнете името на ваша компания

Hidden - "idQuestion1" = "survey/result/q1/a1"

Въведете email на компанията
Въведете email на компанията
Въведете телефон на компанията

Hidden - "idQuestion2" = "survey/result/q2/a1"

Бихме искали да се запознаем.

Поздрав

Подробности, засягащи защитата на вашите данни

Оператор на данните:
Аутотехника ЕООД

Цели:

Ще използваме вашите данни, за да управляваме вашето искане и ще се свържим с вас, за да отговорим на вашето специфично искане/търсене/оплакване.

Легитимация:

Като субект на данните вашето съгласие се изисква за тези цели.

Реципиенти:
За да управлявате вашата заявка, SEAT, S.A. може да съобщи вашите лични данни на вносителя във вашата страна или на вашия сервиз SEAТ, когато е необходимо. Ако вашият вносител или сервиз SEAT се намира извън ЕС, това може да изисква международен трансфер на вашите данни.

Право на субектите на данни:
Имате право да откажете обработката на вашите данни, правото на достъп, коригиране и изтриване на вашите данни, както и други права, подробно описани в Политиката за поверителност. Моля, направете писмени искания на пощенския адрес: София, бул. Никола Вапцаров 53 или като изпратите имейл на customercare@seat.bg.

Допълнителна информация:
Допълнителна информация може да бъде открита в нашата Политика за поверителност.

* За да изпратите информацията трябва да приемете политиката за поверителност на SEAT за бизнес.

Намерете дилър

Намерете дилър

Брошури и ценови листи

Брошури и ценови листи

Заявете тест драйв

Заявете тест драйв

Свържете се с нас

Свържете се с нас