en:SEAT for Business:Contact Us BG/BG

Свържете се нас

Интересувате се от флиит услугите на SEAT?

За повече информация за решенията на SEAT за бизнес, моля попълнете информацията за вас. Ще се свържем възможно най-бързо.

Попълнете името на ваша компания
Въведете email на компанията
Въведете email на компанията
Въведете телефон на компанията

Бихме искали да се запознаем.

Поздрав

Подробности, засягащи защитата на вашите данни

Оператор на данните:
Аутотехника ЕООД

Цели:

Ще използваме вашите данни, за да управляваме вашето искане и ще се свържим с вас, за да отговорим на вашето специфично искане/търсене/оплакване.

Легитимация:

Като субект на данните вашето съгласие се изисква за тези цели.

Реципиенти:
За да управлявате вашата заявка, SEAT, S.A. може да съобщи вашите лични данни на вносителя във вашата страна или на вашия сервиз SEAТ, когато е необходимо. Ако вашият вносител или сервиз SEAT се намира извън ЕС, това може да изисква международен трансфер на вашите данни.

Право на субектите на данни:
Имате право да откажете обработката на вашите данни, правото на достъп, коригиране и изтриване на вашите данни, както и други права, подробно описани в Политиката за поверителност. Моля, направете писмени искания на пощенския адрес: София, бул. Никола Вапцаров 53 или като изпратите имейл на customercare@seat.bg.

Допълнителна информация:
Допълнителна информация може да бъде открита в нашата Политика за поверителност.

* За да изпратите информацията трябва да приемете политиката за поверителност на SEAT за бизнес.

Намерете дилър

Намерете дилър

Брошури и ценови листи

Брошури и ценови листи

Заявете тест драйв

Заявете тест драйв

Свържете се с нас

Свържете се с нас