en:company:Annual Report:SEAT, S.A. Annual Accounts BG/BG

SEAT, S.A. годишни отчети

Високи резултати

Следвайки шест последователни години на растеж, SEAT стана лидер по продажби в Испания, отбелязвайки рекорди при доставките, продажбите и още много.

Одиторски доклад

Одиторският доклад за 2018.

Вижте одиторския доклад за 2018.

Финансов отчет

Ключовите цифри от 2018.

Отчет за баланса, отчет за печалбата и загубата за 2018 г., отчет за промените в собствения капитал и отчет за паричните потоци.

Бележки и приложения

Повече за годишните доклади за 2018

Подробните бележки и приложения за годишните доклади за 2018

Download Report Section

Download Report Section