en:company:Annual Report:Management Report BG/BG

Доклад на ръководния екип

Големи мечти. Идеи за бъдещето.

През 2018 г. SEAT затвърди ангажимента си към дигитализация с нов напредък в свързаността за автомобили и клиенти, докато продажбите отново счупиха исторически рекорди.

Създаден в Барселона

Модерен. Вдъхновен. Винаги в движение.

Дигитализация за утрешния ден

SEAT има за цел да свързва автомобили и потребители както никога досега. Например със създаването на XMOBA Ventures и стартирането на платформата за мобилност Justmoove.

Корпоративна социална отговорност

Като допринася за устойчивото развитие на всички нива, SEAT насърчава култура на почтеност и добро управление, която създава по-добро бъдеще.

Производство, логистика и качество

През 2018 тези отдели поеха по нов път, разработвайки продукти, които отговарят на изискванията на четвъртата индустриална революция и на дигитализацията.

Снабдяване

Отделът „Доставки“ гарантира успешни доставки и висококачествени услуги, като същевременно работи с поддоставчици за постигане на общи цели.

Продажби и маркетинг

Отделът по Продажби и маркетинг работи за имиджа на марката чрез засилване на връзките с клиентите, например чрез централизиране на продажбите и следпродажбени услуги.

Проучване и развитие

SEAT разбира колко важни са иновациите както за индустрията, така и за общество. Затова компанията е водеща по инвестиции за R&D.

Човешки ресурси

Хората са най-важният актив. Инициативите на SEAT насърчават личното и професионалното развитие и продължават да подобряват благосъстоянието на служителите.

Правителствени и институционални връзки

Сътрудничество, коопериране и изграждане на общност. SEAT укрепва връзката си с различни политически институции и компании посредством споразумения.

Финанси, IT и организация

2018 е още една историческа година за SEAT с постигането на нови финансови рекорди и с напредък в дигиталната трансформация.

Icon card

Дигитализация за утрешния ден

SEAT има за цел да свързва автомобили и потребители както никога досега. Например със създаването на XMOBA Ventures и стартирането на платформата за мобилност Justmoove.

Icon card

Корпоративна социална отговорност

Като допринася за устойчивото развитие на всички нива, SEAT насърчава култура на почтеност и добро управление, която създава по-добро бъдеще.

Icon card

Производство, логистика и качество

През 2018 тези отдели поеха по нов път, разработвайки продукти, които отговарят на изискванията на четвъртата индустриална революция и на дигитализацията.

Icon card

Снабдяване

Отделът „Доставки“ гарантира успешни доставки и висококачествени услуги, като същевременно работи с поддоставчици за постигане на общи цели.

Icon card

Продажби и маркетинг

Отделът по Продажби и маркетинг работи за имиджа на марката чрез засилване на връзките с клиентите, например чрез централизиране на продажбите и следпродажбени услуги.

Icon card

Проучване и развитие

SEAT разбира колко важни са иновациите както за индустрията, така и за общество. Затова компанията е водеща по инвестиции за R&D.

Icon card

Човешки ресурси

Хората са най-важният актив. Инициативите на SEAT насърчават личното и професионалното развитие и продължават да подобряват благосъстоянието на служителите.

Icon card

Правителствени и институционални връзки

Сътрудничество, коопериране и изграждане на общност. SEAT укрепва връзката си с различни политически институции и компании посредством споразумения.

Icon card

Финанси, IT и организация

2018 е още една историческа година за SEAT с постигането на нови финансови рекорди и с напредък в дигиталната трансформация.

Download Report Section

Download Report Section