en:company:Annual Report:Socioeconomic Impact BG/BG

Социално-икономическо влияние

Има значение да правите разлика.

От създаването на нови работни места до ръст на местната индустрия, SEAT се стреми да промени света към по-добро. Данните се базират на данни от финансовата 2017 година.

Двигател на бизнес

Моторът на промяната движи света.

С оборот от 9,5 млн. eвро SEAT е водещ в автомобилния сектор и се нарежда в топ 10 на испанските компании изобщо.

Генератор на работни места

Едно семейство. Енда мисия.

SEAT създава над 100 000 работни места (директни, индиректни и свързани) в Испания, 51% от новоназначените служители през 2017 са под 30.

Иконовически водач

Успехът започва със споделена визия.

Добрите инвестиции водят до по-добро бъдеще. Създавайки договори с 60% от своите доставчици директно в Испания SEAT стимулира икономическия растеж в цялата верига на доставките.

Допринасяне с R&D

Движим иновациите напред.

С инвестирани общо 962 млн. eвро в изследователска дейност през 2017, SEAT е четвъртият по големина инвеститор в Испания и водач в индустриалния сектор.

Made in Spain

Разпространяваме качество по целия свят.

Made in Spain. Направено за всеки. Като водещия испански индустриален износител  SEAT е генерирал оборот над 7,7 млн. евро от износ.

Стабилност

Добрата работа се изплаща.

През 2017 SEAT увеличи производството на автомобили с 20,7% и оборота си с 56,9%, допринасяйки за по-добро състояние на икономиката като цяло.

Download Report Section

Download Report Section